Old school Swatch Watches
[ LỚP Chúng Mình TẬP Thể A2 ]
Lớp mình tập thể a2 .
Nghe đâu cũng lắm trai tài gái duyên .
Đầu tuần xếp hạnh đầu tiên.
Cả Trường Cả lớp đều khen hết lời
Lớp mình lắm chuyện buồn cười
Nhiều chuyện muốn khóc nhưng rồi vẫn vui
Lớp mình phải cái ham chơi
Nhưng cũng ham học khôg lớp nào hơn
Lớp mình lắm đứa học khôn
Nhiều đứa học dốt nhưng luôn hoà đồng
A2 nhân tài mênh môg
Đã học thì cũng khôg aj sánh bằng
Lớp mình lắm chuyện cũng căng
Nhất là mấy đứa đang yêu lộ miền.
Lớp mình trôg thế ckẳng hjền
Ngịch ngợm nên nỗi phiền lòng thầy cô
A2 việc khó chẳng lo
Việc to chẳng ngại coi nhỏ là xog
A2 mãi ở trog lòng
Thầy Cô Bè Bạn A2 Tuyệt Vời. ./ Đỗ Nhật Minh Tiệp \. Gửi tặg my love a2 tkân yêu. Tháng 6.2012

Home
168